Zápis do kurzů na školní rok 2019/2020

 

Zápis a dotazy týkající se jednotlivých kurzů osvětové besedy pište na mailovou adresu obdobrichovice@seznam.cz 

Výuka probíhá v ZUŠ Dobřichovice, Lomená 159, Dobřichovice

zusdobrichovice.com